DEAC – Debreceni Egyetem Atlétikai Club

Debrecen város egyetemét hivatalosan 1912-ben hozták létre Debreceni Magyar Királyi Tudomány Egyetem néven. A Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudomány Egyetem nevezetet 1921. április 11-én vette fel. (Hajdúföld 1921. április 30.) Korábban az intézmény diákjainak a Debreceni Akadémiai Atlétikai Club nyújtott sportolási lehetőséget, ez tekinthető a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club elődjének.

„A D.E.A.C. hatalmas egyletté fogja magát felküzdeni, amely a DTE -vel való nemes vetélkedésben fog igyekezni arra, hogy a sportnak minden ágában a hegemóniát a maga részére megszerezze. (Sport Hirek 1911. december 11.)”

A DEAC tisztségviselői: képviseli Dr. Jávor András elnök, és Lenténé Dr. Puskás Andrea ügyvezető elnök.

 

Küldetés:

„A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában.” (részlet a sporttörvény preambulumából)

A Debreceni Egyetem a magyar felsőoktatás egyik legjelentősebb állami intézménye, így természetes igényként merül fel, hogy vállaljon szerepet a 18-23 éves korosztály sportolási lehetőségeinek gondozásában.

Legfőbb célunk egy egészségtudatos, összetartó közösség építése, melynek ereje a sportok, csapatsportok velejáró értékein és közösségi kapcsolatokon alapszik. A Debreceni Egyetem stratégiájában kiemelt szerep jut az egyetem sportklubjának, nem csak a sportolási lehetőségek biztosításában, de a közösségszervezésben is.

Mindemellett, az egyetem, és az egyesület vezetőinek közös célja, hogy a DEAC Debrecen város sportjában elsősorban a hivatásos és magas szintű amatőr sport utánpótlás bázisaként helyezkedjen el. E szerepének gyakorlása során különös tekintettel van a felsőoktatási korosztály, azaz a 18-23 évesek sportolási lehetőségeire, ugyanakkor néhány sportágban, különösen a labdarúgásban a szövetségek által előírt, kisebb korosztályokban is működtet csapatokat.

A sport vonatkozásában a Debreceni Egyetem feladatai több rétűek, egyrészt a hallgatóknak nyújtott rendszeres testnevelés, másrészt a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tömegsport, harmadrészt a sportban kiemelkedően tehetséges hallgatók számára a versenysport lehetőségének biztosítása.

A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Sportszövetség (NDHSZ) DEAC „Több mint egy klub” innovatív 2018-tól kezdődő 3 éves projektjében még szélesebb körben szólítja meg a sportolni és mozogni vágyókat, különös tekintettel az idősek, az ülőmunkát végzők és a gerincproblémákkal küzdők mozgás- és egészségfejlesztése érdekében.

 

Története:

  • 1919. augusztus 1-jén a Debreceni Egyetemi Körből „disszidáló” tornászok és az őket támogató közéleti személyiségek hozták létre a DEAC -ot. A színe eredendően is fehér-fekete volt, mint számos más egyetemi gárdáé. 1924-ben a jobboldali MOVE DSE (Magyar Országos Véderő Egyesület Debreceni Sport Egyesülete) tagjainak egy része csatlakozott a DEAC -hoz. 1921 nyarán szerelést újítottak, a „dressz színe fekete-fehér lesz, keresztcsíkkal, a bal oldalán DEAC fölírással.” (Kelet magyarországi Sporthírlap 1921. június 20.). Júliusban hetvenegy igazolt labdarúgó tartozott a kerethez.
  • 1946. augusztus 3-án a Debreczen című lap közölte, miszerint „a belügyminiszter a DEAC -ot feloszlatta, mert az egyesület tagjai az elmúlt rendszer alatt a fasiszta eszme kiszolgálói voltak.” Szeptember 17-én a betiltott DEAC nevét Debreceni Egyetemi Sport Egyesületre (DESE) változtatták. 1947 májusában újfent DEAC lett belőle, és akkor újjá szervezte labdarúgó-szakosztályát. Júliusban a következő focisták tartoztak kötelékébe (a kerületi másodosztályban): Leövy, Érckövi, Dudás, Konde, Puskás, dr. Sáfrány, Selinko, Hidvégi, dr. Munkácsy, dr. Bucsina, Tóth, dr. Szily, Oltványi Ottó, Takács, Katona Sándor, Fekete. 1948 decemberétől Debreceni MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) lett a klubból. A következő évadban (1949–1950) a Debreceni Főiskola SE (DFSE) titulust használó futballcsapat ért el a megyei egyben hatodik helyezést.
  • 1951 második felében megint névvariálásra került sor, előbb DEAC-DISZ FSE, utóbb Debreceni Haladás Sport Egyesület (DHSE) lett az egyesület hivatalos megnevezése. (Országos szinten kötelező volt Haladásnak nevezni a felsőoktatáshoz tartozó klubokat. 1957. február 5-én visszavette a klub a történelmi DEAC nevet, bízva abban, hogy soha többé nem kell megválnia tőle. Tizenkét szakosztályban folytatódott tovább a munka, a sakkozók az OB I-ben szerepeltek, míg a labdarúgók a megyei élvonalban.
  • 1979. június 21-én a DEAC, a DASE, az Ybl Miklós Műszaki Főiskolai SE sportolói a DUSE személyi állományába, az új klub tizenegy szakosztályába kerültek. Az egylet elnöke dr. Tóth József, az Agrártudományi Egyetem rektora, ügyvezető elnöke Czédl Lajos, a Kommunista Ifjúsági Szövetség debreceni VB-titkára lett. 1989 őszén megalakult a KLTE-DSK, amely a DEAC jogutódjának tekintette magát, alapjain épült újjá a klub 1991-ben.

Miben rejlik az egyesület titka? Leginkább abban, hogy valódi klub tudott maradni, az angol eredetű szó igazi értelmében, és mindig is az marad. Ápolja hagyományait, míg mások alig vagy egyáltalán nem törődnek a tradíciókkal.