Képzést tartottunk instruktorainknak

with Nincs hozzászólás

Az EFOP-5.2.1-17-2017-00007 “Több, mint egy klub” projekt keretében 2020.08.29-án képzést tartottunk Debrecenben. A tréning célja a projektben résztvevő instruktorok motivációval és kommunikációs stílusokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése, mélyítése, érzékenyítése volt.

A motivációról több aspektusban kerültek a témák meghatározásra, a fő fókuszt az instruktorok programban való motiváltságára helyezve. Az egyik ilyen nézőpont annak kérdése volt, hogyan is motiválnak ők, mint edzők, instruktorok, egészségügyi szakemberek. Fontos volt, hogy ennél a témakörnél feltárjuk azokat az eszközöket, melyeket ők nem csak a program során, hanem általánosságban alkalmaznak, hogy motiváljanak másokat. Ennek fontossága a résztvevők programban tartása miatt fontos.

A tréning másik, nagyobb lélegzetű témája, a kommunikáció volt. Ezen belül is a kommunikációs stílusok áttekintése, nagy hangsúlyt fektetve az asszertív és támogató kommunikációs stílusra. Célunk volt, hogy kiderítsük, milyen stílust alkalmaznak munkájuk során az instruktorok, illetve ezek mennyire férnek össze az általuk ellátott feladattal. Cél volt, hogy kiderítsük vannak-e fejlesztendő területek, vagy vannak-e olyan részei a kommunikációs folyamatnak, melyeket mélyíteni vagy kiemeli szükséges.

A tréning személyes formában valósult meg, a találkozót pszichológus vezette.