Újabb esetmegbeszélő egyeztetést tartottak instruktoraink

with Nincs hozzászólás

2020.12.17-én a mozgásprogramok megvalósításában résztvevő instruktorok coach segítségével esetmegbeszélő egyeztetést tartottak online formában. Az alkalom kezdetén a vezető ismertette az esetmegbeszélések keretét és céljait. Az esetmegbeszélő a  EFOP-5.2.1-17-2017-00007 “Több, mint egy klub” projekt keretében valósult meg.

A vezetett tréningen a részvevők felidézték a COVID második hulláma, illetve az újabb veszélyhelyzet okozta nehézségeket a mozgásprogramok megvalósítására nézve. A helyzet kihívása abban állt, hogy a személyes találkozás ellehetetlenülésével szükségessé vált a csoporttal való munka online érbe való terelése. Megfogalmazódott, hogy a jövőben megfontolandó lenne, hogy az instruktor által elkészített felvétel alapján a részvevők saját ritmusuknak megfelelően is végzik a gyakorlatokat. Ez – kiegészülve az élő, csoportos alkalmakkal – hatékony módszer lehet, hogy egy csoport tagjai egy karantén idején is meg tudják őrizni aktivitásukat.

A mozgásprogram-csoport mint társas élmény ismét témája volt az esetmegbeszélőnek. A bezártság, illetve az online kapcsolódással való közös megküzdés újból megerősítette azt a tapasztalást, hogy ezek a csoportok milyen sokrétű fizikai és társas élményt nyújtanak tagjainak.

Az alkalom második felében az NDHSZ munkatársa adott  útmutatót a különböző online platformok használatához a részvevők számára.