Több, mint egy klub együttműködések

with Nincs hozzászólás

Az egészségorientált sportklub (Sport Clubs for Health – a továbbiakban: SCforH modell) megközelítésre épülő társadalmi innovációs kísérleti projekt keretében egy olyan komplex szolgáltatásfejlesztés volt a cél, amely elősegíti, hogy a sportegyesületek saját kapacitásaikra építve szolgáltatásaik átalakításával, illetve bővítésével és egyúttal az egészségmegőrző szemlélet bevezetésével vagy kiterjesztésével képessé váljanak a lakosság szélesebb rétegeinek, képzett szakemberek által felügyelt rendszeres testmozgási lehetőséget biztosítani. A projektidőszak folyamán számos együttműködés született, a legkülönbözőbb területek képviselőivel ezzel színes mintát biztosítva a hazai sportvilág sokszínűségéből. Partnereink között tudhatunk, nagy múltú és friss sportklubokat csak úgy, mint önkormányzatot vagy éppen sok éve működő nagy bázissal és magas tagszámmal rendelkező sportszövetséget. Kiváló helyzetben érezhetjük magunkat, mert partnereink folyamatosan támogatnak minket és ötleteikkel, nyitottságukkal folyamatosan igazolják azt, hogy igenis lehet igény az SCforH szemlélet szélesebb körben való elterjedésére a jövőben is. Reméljük az első lépéseket számos további erőfeszítés fogja követni és valóban sikerül mindenkit elérni, a terveket megvalósítani mindenhol!

A partnereink tisztában vannak az egészségfókuszú modell bevezetése kapcsán járó előnyökkel és tesznek is azért, hogy ezekből az együttműködésekből minden területen a maximumot hozhassuk ki. Szóljon az innovatív, szakmai anyagokkal támogatott szervezetfejlesztésről vagy egyszerű, letisztult megoldásokat kínáló a szélesebb kor – és célcsoport számára nyújtott szolgáltatások megszervezéséről, szabadidősport profil kialakításáról. Az egészségvédő testmozgásra fókuszáló programok és kapcsolatok tágabb tevékenységi kört, új célcsoportot és új tagokat eredményezhetnek mindamellett, hogy már valós, működő példák alapján lehetőség nyílik a sportegyesület által kínált mozgásformák intergrálására és egészségpotenciáljának megismerésére. A tagok jobb egészségi állapota valószínűleg javítja a teljesítményüket, elégedettségüket, emellett nagyobb részvételi arányhoz is vezet. Mindez pozitív hatással van a sportegyesület alaptevékenységeire is. A szemlélet bevezetése lehetőséget teremt a sport- és egészségügyi ágazatokban érintett szakemberek közötti partnerségek kialakítására, valamint marketingelőnnyel is jár a versengő piacon.

A projekt keretében kiemelt cél a társadalmi innováció későbbi adaptációjának előkészítése és megalapozása, a jó gyakorlatok bemutatása annak érdekében, hogy a pilot projektben kidolgozott modell más sportszerveteknél is bevezetésre kerüljön a jövőben.

A projekt keretében szervezett tudásmegosztó tréningeken keresztül minden partnerünknek segítséget nyújtunk, hogy egyesülete készen álljon a társadalom szélesebb rétegeit érintő kihívások kezelésére és ezzel összhangban újabb és újabb szakmai partnerségeket alakítson ki.

Elkészült anyagainkkal igyekszünk támogatni együttműködő partnereinket, akik folyamatosan újabb és újabb gyakorlatokat emelnek be működésükbe. A projekt keretében elkészítettük módszertani kézikönyvünket, mellyel a sportegyesületeket, sportszervezeteket szeretnénk támogatni a szemlélet bevezetésében, megvalósításában.  A segédanyag a projekt kutatásain keresztül szerzett ismereteket, eredményeket, valamint a már meglévő, működő hazai és nemzetközi szakmai anyagokat, jó gyakorlatokat is feldolgozza. Azt látjuk, hogy itthon is számos jó gyakorlat, eredményes egyesület működik, melyek ismerve a hazai igényeket, lehetőségeket, nagy segítséggel lehetnek az adaptáció területén, egy későbbi hálózat kialakításában.