Műhelymunkák 2019. első negyedévében

with Nincs hozzászólás

A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség és a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club konzorciumában megvalósuló “Több, mint egy klub” elnevezésű, EFOP-5.2.1-17-2017-00007 azonosító projekt 2019. első negyedévében megtartott műhelymunkáiról.

Összesen három alkalommal történt műhely megbeszélés a „Több, mint egy klub” projekt keretein belül. A képzési program alapvetően két részből áll: képzési program/tematika/tananyag kidolgozása és maga a képzés.

A képzés az alábbi tematika szerint folyt:

Bemeneti mérőeszköz – ütemezés, feladatok meghatározása teszteredmények kiértékelése, útmutató

A vezetői és edzői mérőeszköz tesztelése után az eredményeket dr. Harsányi Gergő Szabolcs értékelte.

Nemzetközi vonatkozások áttekintése:

A műhelymunkán sor került a finn kérdőív áttekintésére és párhuzamba állítására.

Finn kérdőívvel való kapcsolat:

  • egészséges életmóddal kapcsolatos tanácsok
  • az edző mennyire tekint komplexitásában a sportolóra
  • ártalmas szerek, káros életmódról ad-e tanácsadást az edző
  • van-e külső (edzőn kívül) szakember az egyesületnél, akinek tanácsát kérhetik a résztvevők

A mérőeszköz véglegesítése során a nemzetközi tapasztalatok is figyelembevételre kerültek. 

Szervezeti felmérés és szemléletformálás

A projekt egyik magtevékenysége a szervezeti megújulás, szemléletformálás. Ennek egyik eszköze a szervezeti felmérés, szervezeti önmegismerés, mely az egészségorinetált sportklub modellt bevezetni szándékozó sportszervezetek szervezetéről ad egy pillanatfelvételt. Prihoda Gábor szerint a koncepció elkészült, az operatív feladatok tárgyalása zajlik. A végcél az, hogy egy kész módszertani keret jöjjön létre.

Szakmai együttműködések és célcsoport elérés, sportágak 

Továbbra is szempont, hogy a mozgásprogramok beindítása 2 ütemben induljon el. Kiemelt szempont a lemorzsolódás csökkentése, (színesebb, érdekesebb programok szervezése, családi programok) csoportos, szabadidős, játékjellegű mozgásprogramok bevonása is megfontolandó.

Vízió, misszió megalkotása

Munkacsoport újra megvizsgálta a korábban megalkotott missziót.

A műhelymunka résztvevői elfogadták a közös missziót:

A ‘Több, mint egy klub’ projekt célja az egészségfejlesztő testmozgás szemléletére épülő innovatív modell kidolgozása és terjesztése. A nyitottságra építő modellt alkalmazó sportegyesületek szervezett keretek között zajló, egészségtudatos testedzési lehetőséget kínálnak a helyi lakosság széles rétegeinek, miközben lehetőségük nyílik a szervezeti megújulásra is.