A projekt keretében műhelymunkát tartottunk 2020. március 30-án

with Nincs hozzászólás

A műhelymunka célja a COVID-19 pandémiás helyzet miatti változások áttekintése, projekthatások érvényesítése. A 2020. március 11-én, a veszélyhelyzet kihirdetését követően – az előírásoknak megfelelően – a mozgásprogramok felfüggesztésre kerültek. A résztvevők tájékoztatása a honlapon és az instruktorok által megtörtént.  A projekt céljainak érvényesülése a pandmiás helyzetben is a legfontosabb, így folyamatosan azon lehetőségek feltárása történt meg, melyek támogatják a résztvevők projketben való részvételét.

A márciusra tervezett tudásmegosztó tréningek lemondásra kerültek.

A műhelymunkán rögzítésre került továbbá, hogy a jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladat a célcsoport projektben tartása a járványidőszakra tekintettel is.

Javaslat született, hogy esetmegbeszélést szervezünk online platformon, melynek témája, a célcsoporttal való kapcsolattartás.

Áttekintésre került dietetikus programba vonásának lehetősége a célcsoport számára nyújtott szolgáltatások keretében. A dietetikus ajánlásaival segítheti a projektben maradást a járványidőszakban, mert ebben a helyzetben különösen fontos a résztvevők támogatása, fittségének megőrzése.

Szó esett továbbá a Nyíradonyban lefolytatott módszertani kutatás 2. üteméről, ahol az egészségszemlélet tágabb környezetét vizsgáltuk. A vizsgálattal a legfőbb célunk az, hogy a terepkutatás tapasztalataival megteremtsük a projekt keretein belül kialakítás alatt lévő „Több, mint egy klub” módszertan alapjait. A módszertan jövőbeli célcsoportjaiként a lehető legmélyebben kell feltárni a sportklubok, sportegyesületek, sportcsapatok belső érintettjeinek testmozgással (különösen annak szabadidős formáival) kapcsolatos preferenciáit, értékeit, a bevonódás és a részvétel összetevőit, illetve ezek összefüggéseit a sportszervezetek nyitottságával.