Tudásmegosztó tréning Debrecenben

with Nincs hozzászólás

A 2020. év első tudásmegosztó tréningje, folytatva a 2019-ben megkezdett roadshow jelleget Debrecenben került megtartásra.

A rendezvényt Héjja Anita és dr. Bíró Melinda nyitotta meg, aki bemutatta az előadókat és röviden a Több, mint egy klub projekt tartalmát. Elmondta, hogy a megvalósítók célja program sikeres megvalósulása, az egészségorientált sportklub modelljének kidolgozása. A projekt alapvetően két pillérre (magtevékenység) épül: 1. szemléletformálásra épülő modell kidolgozása és a 2. modell lepróbálásra egy sportegyesületnél, jelen esetben a DEAC-nál.

A Sportklubok az Egészégért modellt Köteles Gábor ismertette. A szakmai vezető többek között az indítani kívánt sportprogramokat állította párhuzamba a társadalom szintjén jelentkező egészségkárosodásokkal.

A „Sportklubok az Egészségért” megközelítésre épülő társadalmi innovációs kísérleti projektünk keretében olyan komplex szolgáltatásfejlesztés kialakítását céloztuk meg, amelyre alapozva a jövőben a helyi sportegyesületek saját kapacitásaira építve, szolgáltatási csomagjaik átalakításával, egészségmegőrző szemlélet alkalmazásával a lakosság szélesebb rétegének biztosítanak rendszeres testmozgási, sportolási lehetőséget.

Előadásában kitért arra, hogy helyi szinten jelen lévő egy-egy sportszervezet (pl. a DEAC) milyen egészségformáló hatással bír az adott közösségre. Ismertette a SCforH-szemlélet és a hozzá kapcsolódó gyakorlati kezdeményezések alapjait:

  1. Az SCforH-szemlélet támogatja az egészségvédő testmozgást és sporttevékenységeket
  2. Az SCforH-szemlélet jól felépített, bizonyítékokon alapuló gyakorlatokat követ
  3. Az SCforH-kezdeményezéseket szakképzett, kompetens személyzetnek kell végrehajtania
  4. Az SCforH-kezdeményezések elsősorban a sportegyesület sztenderd programjának részét képező sporttevékenységeket foglalják magukba, népszerűsítik (pl. kosárlabda-egyesületben a kosárlabdát, evezős egyesületben az evezést)
  5. Az SCforH-kezdeményezésekben való részvétel semmilyen vagy csak minimális egészségügyi és biztonsági kockázattal jár
  6. Az SCforH-kezdeményezés „egészséges” környezetben zajlik
  7. Az SCforH-szemlélet elkötelezetten támogatja a felelősségvállalást és a részvételt ösztönző, élvezetes társas és motivációs légkört.

Következő előadásban Héjja Anita ScforH a nemzetközi gyakorlatban dimenzióit mutatta be: előadásában bemutatta a szemléletmód bevezetésének módszereit emelte ki, ezen túl bemutatta a francia modellt és részletesebben beszélt a francia modellről. A francia gyakorlaton túl osztrák példát is hozott az egészségorinetált sportszervezet koordinációjára.

Dr. Bíró Melinda a DEAC, mint megvalósítási helyszínt mutatta be és részletezte DEAC célja és feladatait. Ismertette a DEAC motivációját a versenysport felől a szabadidősport-felé történő nyitás kapcsán. Elmondta, hogy a projekt megvalósítása során arra törekszünk, hogy előkészítsük és kipróbáljuk a „Sportklubok az Egészségért” megközelítés hazai környezethez igazított, más módszerek tapasztalataival kiegészített innovatív modelljét, ezáltal járuljunk hozzá a lakosság egészségfejlesztéséhez. Debreceni és nyíradonyi helyszínen valósul, többféle mozgásprogram. A mozgásprogramok látogatottsága nagyon jó, számtalan pozitív visszajelzés érkezett. A programban maradás kapcsán is jó mutatókkal rendelkezünk, a DEAC sokat tesz a lemorzsolódás csökkentésért, az elkötelezőség javításáért.

A tréning végén lehetőséget biztosítunk egy-egy téma megvitatására, kérdések feltételére, irányított kérdésekkel segítve a beszélgetést.