Tudásmegosztó tréning Budapesten, a Magyar Sportok Házában

with Nincs hozzászólás

Időpont: 2019. április 18.

 

A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) mint konzorciumvezető, valamint a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (DEAC) mint konzorciumi tag, közös tudásmegosztó tréninget tartott a „Több, mint egy klub” projekt keretében.

 

2019-ben immáron harmadik alkalommal rendeztük meg a tréninget, melynek célja a tudásátadás és információ gyűjtése az NDHSZ és DEAC által megvalósított, közösségi és hazai társfinanszírozású projektről.

Több, mint egy klub projekt bemeneti mérési eredményeinek bemutatására a Szakmai Irányító Testületben (SZIT) dolgozó dr. Harsányi Szabolcs Gergőt kértük fel.

Előadásában elmondta, hogy a projektben kiemelten fontos a megvalósító szervezet felmérésre. A felmérést a DEAC-nál a sportolók, vezetők és az edzők körében került elvégzésre, annak megismerésére, hogy hogyan látják a sportszervezetüket, milyen megújítási lehetőségeket látnak, illetve a megújulással kapcsolatban milyen attitűddel rendelkeznek.

A kérdőívet 103 fő sportoló, 24 fő edző és 16 fő döntéshozó (felsővezető, szakosztályvezető) töltötte ki. Összességében elmondható, hogy bár pozíciójukból, szerepvállalásukból adódóan bizonyos helyzeteket eltérően látnak a megkérdezett csoportok, de az eredmények alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a projektnek nagy létjogosultsága van az egyesületben.

Lenténé dr. Puskás Andrea a DEAC, mint megvalósító szervezetet mutatta be. Kérdéseket tett fel a hallgatóságnak sportszervezeteknél dolgozó munkatársaknak a szabadidős tevékenységek ellátásával kapcsolatos tapasztalatokról. Példaként ismertette a DEAC motivációját a versenysport felől a szabadidősport-felé történő nyitás kapcsán. Vázolta az indítani kívánt mozgásprogramokat, azok kiválasztásának módját. Elmondta, hogy a célcsoportban tudatosítani kell az egészségmegőrzés fontosságát.

Veress Réka SZIT tag a projekt nemzetközi kapcsolatait ismertette.

Székely Mózes előadása kapcsolódott a motivációs témához, olyan kommunikációs kampányokat mutatott be, mellyel a kommunikációt felhasználva eredményesebbé tudnak tenni egy-egy sporteseményt, aktivizálni tudják a célcsoportot

Köteles Gábor szakmai vezető többek között az indítani kívánt sportprogramokat állította

párhuzamba a társadalom szintjén jelentkező egészségkárosodásokkal. Előadásában kitért arra, hogy helyi szinten jelen lévő egy-egy sportszervezet (pl. a DEAC) milyen egészségformáló hatással bír az adott közösségre.