III. Sport és Innováció Nemzetközi Konferencia a Testnevelési Egyetemen

with Nincs hozzászólás

A Testnevelési Egyetem idén októberben harmadik alkalommal rendezte meg az innovációról és sportról szóló konferenciát, melyen a sportszakemberek, sportolók, testnevelők, edzők és kutatók mellett a vállalati szféra is tájékozódhatott a legkorszerűbb eszközökről, módszerekről, kutatási eredményekről és lehetőségekről. A konferencia egy nemzetközi találkozási pont az egyetem külföldi és magyar intézményi partnereinek, valamint lehetőséget ad azoknak, akik a tudomány, gyakorlati sportszakemberek, oktatók, edzők és cégek közti párbeszédet és tapasztalatcserét fontosnak tartják.

A konferencián előadást tartott Veress Réka, (HEPA nemzeti kapcsolattartó ) a „Több, mint egy Klub” egészségközpontú sportegyesületek modelljén nyugvó társadalmi innovációs kísérleti projektről, melyet a Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) és a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club (DEAC) közösen indított. A projekt szemlélete az. ún Sports Clubs for Health (SCforH), az egészségorientált sportklubok modelljén alapszik, amelynek megvalósítását az Európai Unió 2013-ban ajánlásként fogalmazta meg a tagállamok számára.

A „Sportegyesületek az egészségért” olyan szakértői szemléletmód, amely támogatja a sportegyesületeket, valamint az országos és regionális sportszervezeteket a sportágaikban rejlő egészségvédő potenciál felismerésében és a sportegyesületi körülmények közötti egészségjavító sporttevékenységek szervezésében.

A jó egészségi állapot a sportegyesületi tagok és a társadalom egésze számára kívánatos cél, függetlenül attól, hogy egy személy milyen okból sportol. Az SCforH modell szorgalmazza, hogy a sportegyesületek vizsgálják felül saját tevékenységeiket és sportágaikat azok egészségpotenciáljának fényében, és ösztönözzék a nagyobb arányú részvételt az egészségjavító sporttevékenységekben.

A nemzetközileg kidolgozott modell és annak vezérelvei erős iránymutatásként szolgálnak a „Több, mint egy klub” projekt hazai megvalósítása során.

Az SCforH-szemlélet az alábbi elgondolásokon alapul:

  • Az SCforH-szemlélet bármilyen típusú sportegyesületben be lehet vezetni, a kis, tisztán önkéntes jellegű egyesületektől egészen a fizetett szakemberekkel dolgozó nagy klubokig.
  • Az egyesületek között a sportcéljaik és -programjaik terén is vannak különbségek. Az SCforH-szemlélet bármilyen sportegyesületben alkalmazható, az egyesület céljaitól és a kínálatában szereplő sportágaktól függetlenül.
  • Az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) összhangban, az SCforH-megközelítés alapján az egészségnek definíció szerint három fő dimenziója van: a testi, a mentális és a szociális. A sportegyesületekben indított SCforH-kezdeményezéseket lehet úgy módosítani, hogy a hangsúlyt az egészség fenti dimenziója közül valamelyikre vagy mindháromra helyezzék.
  • Az SCforH-szemlélet a gyakorlatban egyfajta szemléletmódként alkalmazható, amely irányt mutat a sportegyesület tevékenységeinek működtetéséhez vagy egy tervezett projekt vagy program lebonyolításához.
  • Az SCforH modellben arra kell törekedni, hogy az SCforH-szemlélet ne egy kívülálló kezdeményezés legyen, hanem végső soron beépüljön az egyesület napi szintű tevékenységeibe, például az edzésbe.
  • Az SCforH-szemléletet úgy alakították ki, hogy a sportegyesületek tagjait és résztvevőit egyszerre szolgálja minden korcsoportban: a gyermekeket, serdülőket, felnőtteket és időseket egyaránt.

 

„A konferencia kiváló alkalmat teremt a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális értékeinek, fejlesztési lehetőségeinek bemutatására is. Bízom benne, hogy a résztvevők számtalan szakmai ismerettel, valamint kapcsolattal gazdagodva, tehetségüket, képességeiket, tudásukat kibontakoztatják és azokat maguk, valamint a sporttársadalom javára eredményesen kamatoztatják.” – Prof. Dr. h. c. Mocsai Lajos rektor a Konferencia szervező bizottságának tagja.